Zgłoś opinię nt. Hepaslimin

Chcesz podzielić się swoją opinią na temat produktu Hepaslimin? Masz pytania? Jeśli tak – wykorzystaj poniższy formularz kontaktowy, a na pewno odpowiemy.

Imię i nazwisko

E-mail

Twoja opinia

Ja, niżej podpisany wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151 do celów teleadresowych (informacyjnych, handlowych, marketingowych), zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

ADMINISTRATOR DANYCH:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000014115, kapitał zakładowy 26 271 500 zł NIP 7311821205, REGON 472871255.

Hepaslimin